Skyddat boende

Skyddat boende och individanpassade insatser

Verksamhet - om boendet

Fristad är ett skyddat boende med självhushåll. På det dygnet runt bemannade gruppboendet tar vi emot drogfria kvinnor och deras barn som har utsatts för våld i nära relation eller som av andra anledningar behöver ha skyddad adress och identitet. På gruppboendet oss bor kvinnorna i egna rum med egen dusch och toalett. Köket är gemensamt med eget kylskåp och skafferi. Personalen finns på plats dygnet runt med sovande jour mellan 22.00 – 07.00. På gruppboendet finns även ett antal större bostäder för kvinnor med medföljande barn.

I huset finns gemensamma umgängeslokaler där brukarna kan träffas och umgås, lek- och fritidsrum för barnen samt ett motionsrum. Huset har gemensamma klädvårdslokaler i källarplan. Det finns även personalrum, kontor och ett samtalsrum.

Utöver gruppboendet erbjuder vi även boende i Fristående lägenheter för personer som antingen inte vill bo kollektivt, eller som av andra anledningar inte kan bo kollektivt. I de fristående lägenheterna har vi möjlighet att ta emot skyddsbehövande män eller personer med missbruksproblematik.

 

Säkerhet

Säkerhet är en viktig aspekt för oss och det är viktigt att kvinnor som kommer till oss känner sig trygga. Därför har säkerhetstänk genomsyrat hela vårt arbete under uppstarten av Fristad. Säkerhetstänk och säkerhetsrutiner är något som har fått en central plats i organisationens ledningssystem.

En viktig del i att säkerheten på vårt skyddade boendet ska fungera fullt ut kräver att den skyddssökande medverkar till sin egen och de medboendes säkerhet. Det är viktigt att den  skyddssökande inte avslöjar var hon befinner sig (eller hennes barn), speciellt då vårt skyddade boendes hemliga adress är en viktig del av verksamheten. Vi inleder vistelsen på vårt skyddade boende med ett säkerhetssamtal där personalen informerar om vikten av säkerhetstänkandet (till kvinnan och hennes barn). Detta samtal är utgångspunkt för en av de viktigaste insatserna som vi som skyddat boende kan bistå en våldsutsatt person med, uppbyggnaden av ett eget säkerhetstänkande .

Säkerhetsplanering

Vår säkerhetsplanering är en process i 4 faser: Innan placering, vid ankomst, under placering och vid utslussning. Vi tar hänsyn till tidigare riskbedömningar av polis och socialtjänst, samt har kapacitet att på uppdrag genomföra hot och riskbedömningar för att ge rätt och individuell säkerhetsplanering.

Vi har även välfungerande rutiner som bidrar till att göra vår säkerhetsplanering och övriga tjänster trygga och säkra. Vi använder socialtjänstens checklista för uppföljning av skyddade boende. Huset är utrustat med säkerhetsdörrar, säkerhetsfönster, ett larmsystem samt kameraövervakning av området och de gemensamma utrymmena i huset. Personal finns på boendet dygnet runt och vi samarbetar även med ett lokalt vaktbolag som kan rycka in med kort varsel.

Personal

Fristad har hög personaltäthet med personal på plats dygnet runt. Hos oss arbetar både män och kvinnor, om en kvinna har en uttalad rädsla för män så sker arbetet med kvinnan främst av kvinnlig personal. Vi tror på att bearbeta denna rädsla för att ge dem förståelse för att män är olika och alla män är inte våldsamma, detta för att få ett hanterbart liv i samhället.

Vår personalgrupp är kompetent inom området våld i nära relationer, med diverse utbildningar inom vård och omsorg och lång erfarenhet av människovårdande yrken. Inom verksamheten finns socionomer, pedagoger samt psykoterapeut. Vi har kontinuerlig handledning för vår personal både intern handledning och handledning från företag som erbjuder handledningstjänster inom området våld i nära relation.

De anställda

Verksamhetschefen är socionom som tidigare arbetat med målgruppen unga vuxna 16-25 inom socialtjänsten i Göteborg och har erfarenhet av arbete med SoL, LVU och LVM. Han har även arbetat med handläggare på Migrationsverket med först vuxna och sedan ensamkommande barn och har därmed bra koll på asylprocessen. Han har därefter haft ledande befattningar som föreståndare och verksamhetschef för HVB-hem, LSS-verksamhet samt familjehemsverksamhet. Han är utbildad inom BBiC, MI, Repulse, FREDA, SARA och PATRIARK samt påbyggnadsutbildningar inom missbruksproblematik, LSS-lagstiftning och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Inom verksamheten har vi en psykoterapeut med KBT-inriktning som erbjuder mindfulnessbaserad kognitiv terapi. Terapeuten har inför samarbetet med oss genomgått kompletterande utbildningar inom kris och trauma samt arbete med barn. Hon är även utbildad massör och erbjuder förutom terapisamtal även massagebehandling. 1 samtal per veckan ingår i det ordinarie dygnspriset.

All vår personal genomgår en obligatorisk utbildning i kris, stöd och motivationssamtal och kan stötta upp brukarna i vardagen. Inom verksamheten finns personal som genomgått utbildningar inom instrumenten FREDA, SARA, PATRIARK, MI, REPULSE samt BBiC. Personalstyrkan består av personer med antingen högskoleutbildning eller gymnasialutbildning inom vård- och omsorg med erfarenhet av vårdarbete.

Arbetssätt

Nyckelorden i vår filosofi är trygghet, medmänsklighet och empowerment. Allt vårt arbete regleras av ett kvalitets- och ledningssystem med tydliga rutiner och styrdokument som är särskilt framtagna för arbete med våld i nära relationer. Säkerhet är något som har en central roll i verksamheten och något som vi ständigt förbättrar och utvecklar.

På vårt boende tillämpar vi lågaffektivt bemötande vilket är motsatsen till det högaffektiva bemötandet som kvinnorna och barnen upplevt genom våld i nära relation. Vi vill att kvinnorna som kommer till oss skall känna sig sedda, lyssnade på och trygga. Beroende på vart man befinner sig i krisbearbetningsprocessen så har man olika funktionsförmågor för vad man klarar av. Vi sätter individen i fokus och skräddarsyr individuella lösningar för varje kvinna, beroende på behov och önskemål samt uppdrag från socialtjänsten. Både inom den terapeutiska delen, i den praktiska delen på boendet/boendestödet samt utslussning.

Våra mål

Vårt mål i arbetet med kvinnorna och barnen är inledningsvis hjälpa dem att bearbeta krissituationen. För att sedan arbeta på att avnormalisera våldet som de varit med om, hjälpa dem att bearbeta det våld och traumatiska upplevelser som de har varit med om, stärka deras självkännedom för att få ett mer balanserat, sunt och självständigt liv. Vi arbetar ur ett helhetsperspektiv med fokus på medveten närvaro i vår personalgrupp. Våldsutsatta kvinnor tappar i många fall kontrollen och kontakten med sig själva, med sin kropp och med sina liv. För att återfå denna kontakt och kontroll över sig själva så arbetar vi utifrån de fem faser som ingår i krisbearbetning.

Vår personalgrupp är kompetent inom området våld i nära relationer, med diverse utbildningar inom vård och omsorg och lång erfarenhet av människovårdande yrken. Inom verksamheten finns socionomer, pedagoger samt psykoterapeut. Vi har kontinuerlig handledning för vår personal både intern handledning och handledning från företag som erbjuder handledningstjänster inom området våld i nära relation.

För socialtjänsten

Länsstyrelsen har gjort en checklista med frågor för socialsekreterare som ska bedöma skyddade boenden där de överväger att placera en skyddsbehövande. För att underlätta för er och för att ni ska få en snabb överblick över det som vi erbjuder, har vi fyllt i och svarat på frågor i checklistan som kan laddas ner i form av PDF.

Checklista – uppföljning skyddat boende

Vi har ramavtal med följande kommuner Stenungsund, Kungälv, Ale, Lilla Edet, Tjön, Orust, Enköping, Hässleholm, Kungsbacka, Uppsala samt Växjö. Utöver dessa kommuner har vi regelbundet samarbete med andra kommuner som valt att inte upphandla skyddat boende.

Referenser kan lämnas ut på begäran.

Kontakta oss

Vanliga frågor