Fristad omsorg AB

Skyddat boende för kvinnor

Fristad Omsorg är ett skyddat boende med självhushåll som finns i Västra Götaland

Boendelösningar för alla målgrupper

Ett skyddat boende med lösningar för alla målgrupper.

Gruppboende och fristående lägenheter

Vi har både ett dygnet runt bemannad gruppbostad och fristående lägenheter.

Vi har bostadsgaranti utan inkomstkrav

Vårt boendegaranti innebär utsluss till permanent bostad med eget kontrakt.

Skyddat boende med självhushåll

Fristad Omsorg är ett skyddat boende med självhushåll för kvinnor och deras barn, men har även lösningar för skyddsbehövande män. Vi erbjuder en komplett lösning med hög säkerhet, riskbedömningar samt samtal med traumaspecialiserad psykoterapeut under placeringstid samt utsluss till egen bostad med eget kontrakt efter avslutad placering.

Skydd för kvinnor i våld i nära relation

Fristad Omsorg är ett skyddat boende med självhushåll för kvinnor och deras barn som har utsatts för våld i nära relation eller som av andra anledningar behöver ha skyddad adress och identitet.Hos oss bor brukarna i egna rum med egen dusch och toalett. Köket är gemensamt med eget kylskåp och skafferi. På Fristad kan de boende få tillgång till personal dygnet runt.

Boendealternativ för alla målgrupper

Fristad Omsorg är ett skyddat boende med självhushåll för människor som har utsatts för våld i nära relation eller som av andra anledningar behöver ha skyddad adress och identitet. Hos oss bor brukarna antingen i vår gruppbostad där vi tar emot endast kvinnor och medföljande barn eller i våra fristående lägenheter i geografisk närhet av gruppbostaden där vi tar emot övriga brukarkatergorier. Oavsett vilket boendealternativ ni väljer, kan brukarna få tillgång till personal dygnet runt.

Om Fristad omsorg

Fristad Omsorg är en privat verksamhet som grundades 2019 och är belägen i västra delarna av landet. Verksamheten har idag flertal ramavtal och samarbete med kommuner i hela landet. Grundaren och verksamhetschefen som ansvarar i den dagliga driften är en socionom med flerårig erfarenhet av myndighetsutövning samt erfarenhet av operativ drift av olika typer av vårdverksamheter. Flera i personalstyrkan har påbyggnadsutbildningar inom VINR och HRV samt utbildningar inom riskbedömningsinstrumenten FREDA, SARA och PATRIARK. En traumaspecialiserad psykoterapeut finns knuten till verksamheten.

Vilken kompetens har vi?
Hur arbetar vi och vad särskiljer oss?

Kontakta oss

Vanliga frågor